Mikä on core-om?

Mikä on Core -om ja mitä sillä mitataan ??? Siis selkoa suomeksi selvitettynä :eyes:.
Tein pyynnöstä testin ja sain siitä 21.2 pistettä . Minulle hieman auki jäi onko tuo nyt vähän vai paljon vai mitä ???

Hei Santsukka,
googlasin sulle pari lausetta:
CORE -OM -mittari koostuu 34 väitelauseesta, jotka on jaoteltu neljään psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueeseen: psyykkinen oireilu ja ongelmat (12 väitettä), subjektiivinen hyvinvointi (4 väitettä), toimintakyky ja sosiaaliset suhteet (12 väitettä) sekä riskikäyttäytyminen itseä ja muita kohtaan (6 väitettä)
Saatu tulos ei sinällään erottele terveitä ja sairaita toisistaan, vaan kertoo tutkittavan kokemasta subjektiivisesta voinnista viimeisen viikon aikana ja tämänhetkistä tulosta voidaan verrata saman henkilön aikaisemmin saamiin pistemääriin. Pistemäärän pieneneminen kertoo subjektiivisen voinnin parantumisesta. Mittaria suositellaan käytettäväksi ennen ja jälkeen psykoterapian ja tarvittaessa sen aikana. Terapian aloituksen pitkittyessä CORE-OM mittaa potilaan tilan pysyvyyttä 9. CORE-OM -mittarille ei ole Suomessa määritelty viitearvoja.