Ihmisen kohtaaminen toisen maailmassa

Jokaisella meillä on oma tarinamme, oma todellisuutemme jonka kautta heijastamme kaikkea tässä maailmassa. Kaikki oman todellisuutemme mukaiset asiat eivät välttämättä ole siis totta.

Niin monta erilaista todellisuutta siis tulee jo täysin arkipäiväisessä toiminnassamme vastaan. Toisinaan kokemuksen tasolla emme tavoita toista ihmistä. Tarkoitan siis yhteistä tilaa jossa yrityksestä huolimatta kohtaamisessa ei tavoita toisen kokemusta, vaikka aidosti olisi halukas yrittämäänkin.

Mikä johtaa tähän kohtaamattomuuteen? Miksi emme tavoita toisiamme?

Ollessaan kiinni oman todellisuutensa tapahtumissa, voi olla vaikea ulottaa oman maailmansa ulkopuolelle. Moni meistä toivoo tulevansa kohdatuksi omasssa maailmassaan. Koen tämän kesksutelunaiheen tärkeäksi sillä kuulluksi tuleminen on yksi perustarpeitamme, jonka pohjalle voi rakentaa muuta elämää

5 tykkäystä